Home

PGGH pensioenspecialisten collectief pensioen

Welkom bij PGGH

Uw pensioenspecialist!

Onze diensten

Actuarieel advies

zoals:

- alle benodigde actuariële berekeningen: fiscaal, commercieel en RJ 2014-4

- pensioenchecks en analyses

- prognoses ontwikkeling pensioenlasten

Fiscaal advies

zoals:

-toetsen van pensioenregelingen aan de fiscale regels

- quick-scan pensioenregeling

- advies en begeleiding bij fiscale procedures

Juridisch advies

zoals:

-CAO- en BPF-onderzoek verplichtstelling en dispensatie

-advies bij overname en fusies

-(collectieve) waardeoverdracht

-advies bij geschillen met pensioenuitvoerders

Kennisoverdracht

zoals:

-workshops, seminars

-voorlichting geven aan directie, ondernemingsraad en personeel over de pensioenregling

-opleidingen (PE)

Copyright © 2018 All Rights Reserved